Thành phẩm GK101

2,600 

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy: Giấy ford

Kích thước: 18 x 12 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***