Thành phẩm GK102

3,000  2,500 

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy: Giấy ford

Kích thước: 18 x 12 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***