Thành phẩm GK137

3,500 

Thành phần: Thiệp ruột rời

Loại giấy: Giấy for

Kích thước: 18 x 12 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***