Thành phẩm GK173

3,900 

Thành phần: Thiệp ruột rời

Loại giấy: Giấy kem gân

Kích thước: 12 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***