Thành phẩm GK243

Liên hệ

Thành phần: Thiệp ruột rời

Loại giấy: Giấy for

Kích thước: 10 x 20 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***