Thành phẩm GK249

Liên hệ

Thành phần: Thiệp ruột rời/ ruột đôi

Loại giấy: Giấy for/ giấy kem gân

Kích thước: 12 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***