Thành phẩm GK89

Liên hệ

Thành phần: Thiệp ruột rời

Loại giấy: Giấy kraft

Kích thước: 18 x 12 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***