Thiệp cưới CN202025

Liên hệ

Thành phần: Thiệp ruột rời

Loại giấy: Giấy C230 – Hàng KTS

Kích thước: 18 x 12 (cm)

 

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***