Thiệp cưới GL H21

2,000 

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy: Giấy ford 

Kích thước: 10 x 20 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***