Thiệp cưới lazer RR LZ01

Liên hệ

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy: Giấy ánh kím for

Kích thước: 12 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***