Thành phẩm GK155

3,500 

Thành phần: Thiệp ruột rời/ ruột đôi

Loại giấy: Giấy ánh kim thơm for

Kích thước: 12 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***