Thành phẩm GK280

3,000 

Thành phần: Thiệp ruột rời / ruột đôi 

Loại giấy: Giấy for

Kích thước: 12 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***