Thiệp cưới DQ2108K

Liên hệ

Thành phần: Thiệp ruột rời

Loại giấy: Giấy ford 200

Kích thước: 20 x 9 (cm)

 

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***