Thiệp cưới GL K18

2,100 

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy: Giấy ford 

Kích thước: 11 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***