Thành phẩm GK120

4,000 

Thành phần: Thiệp ruột rời

Loại giấy: Giấy for

Kích thước: 18 x 12 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***