Thành phẩm GK125

2,900 

Thành phần: Thiệp ruột rời/ ruột đôi

Loại giấy: Giấy nhung for

Kích thước: 10 x 20 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***