Thành phẩm GK161

3,000  2,000 

Thành phần: Thiệp ruột rời/ ruột đôi

Loại giấy: Giấy for

Kích thước: 10 x 20 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***