Thiệp cưới AL 195

3,000 

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy: Giấy for 

Kích thước: 12 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***