Thành phẩm GK177

3,500  2,100 

Thành phần: Thiệp ruột rời/ ruột đôi

Loại giấy: Giấy for

Kích thước: 11 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***