Thiệp cưới GL P2

2,700 

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy:Vỏ giấy nhung ruột giấy ford 

Kích thước: 12 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***