Thành phẩm GK405

3,500 

Thành phần: Thiệp ruột rời

Loại giấy: Giấy for, giấy can

Kích thước: 12 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***