Thiệp cưới PQ A51

3,500  3,000 

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy: Giấy for

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***