Thiệp cưới AL 207

Liên hệ

Thành phần: Thiệp liền ruột

Loại giấy: Giấy ánh kim thơm for

Kích thước: 12 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***