Thiệp cưới GL H55

2,000 

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy: Giấy ford 

Kích thước: 9.5 x 21.5 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***