Thiệp cưới GL K4

2,100 

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy: Giấy for

Kích thước: 11 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***