Thiệp cưới GL P5

2,700 

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy: Vỏ giấy nhung ruột giấy ford 

Kích thước: 12.5 x 18.5 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***