Thiệp cưới TB 2304 K

4,500 

Thành phần: Thiệp ruột rời / ruột đôi

Loại giấy: Giấy ánh kim thơm, for

Kích thước: 10 x 20 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***