Thành phẩm GK265

Liên hệ

Thành phần: Thiệp ruột rời

Loại giấy: Giấy ánh kim, for

Kích thước: 12 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***