Thành phẩm GK134

5,500 

Thành phần: Thiệp ruột rời, đính khoen

Loại giấy: Giấy ánh kim, có mùi thơm, giấy for, giấy can

Màu săc: đỏ, nâu, đồng, vàng, xanh, hồng…

Kích thước: 18 x 12 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***