Thành phẩm GK433

3,700  3,200 

Thành phần: Thiệp ruột rời

Loại giấy: Giấy for

Kích thước: 12 x 18 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***