Thành phẩm GK190

3,500 

Thành phần: Thiệp ruột rời / ruột đôi

Loại giấy: Giấy ford

Kích thước: 18 x 12 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***