Thành phẩm GK192

Liên hệ

Thành phần: Thiệp ruột rời / ruột đôi 

Loại giấy: Giấy ánh kim cao cấp

Kích thước: 10 x 20 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***