Thiệp cưới GL G4

2,400 

Thành phần: Thiệp ruột đôi/ ruột rời

Loại giấy: Giấy ford 

Kích thước: 12 x 17.5 (cm)

*** PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG ***